backend lösningar

kim-teknologier-backend

Vad är back-end-utveckling?

Back-end-utveckling fokuserar på logiken och funktionaliteten hos en webbplats eller mjukvaruprodukt. Tekniken i backend består av en kombination av servrar, applikationer och databaser.

Vad vi gör:

Backend development

Mycket händer i bakgrunden av en webbplats, webbshop, cloud och andra databasapplikationer.

Information utbyts över många diskar, vi övervakar, hanterar och korrigerar dessa processer.


Vi kan ta hand om allt detta åt dig!

Kontakta oss för mer och mer detaljerad information.


ALLA VÅRA TJÄNSTER