online säkerhet

kim-teknologier-security

Våra säkerhetstjänster begränsar risken för en incident

På senare tid har cyberattacker blivit allt vanligare. Detta är en av de största riskerna för en organisation att driva. Ett dataintrång, virus eller cyberattack påverkar inte bara organisationen utan även anställda, kunder och eventuella andra relationer. Det är därför en organisation är så beroende av IT-miljön. Genom att säkra din IT på rätt sätt med våra säkerhetstjänster skyddar du din IT-miljö mot den här typen av attacker.

Fördelar med våra säkerhetstjänster

- Bred portfölj: Med vårt utbud av säkerhetslösningar säkerställer vi optimalt skydd av din IT-miljö.

- Specialistkunskap: Kim ger dig den säkerhetsexpertis du kan dra nytta av.

- Kontinuitet i verksamheten: Vi upprätthåller kontinuiteten i din verksamhet genom att inte ge cyberbrottslingar en chans.

- Väl förberedd: Genom att tillämpa rätt säkerhetsåtgärder i ett tidigt skede minskar du påverkan på din organisation.

- Säkerhetsråd: Våra specialister ger rätt vägledning.

- Din organisation i centrum: Med våra skräddarsydda lösningar ser vi till att din säkerhet är på samma nivå som din organisation och dina ambitioner.


Våra tjänster:.

Tooling

Balansera användbarhet och informationssäkerhet med Microsoft EM+S-verktyg.

Security officer

Med en säkerhetsansvarig ser vi till att din informationssäkerhetspolicy förblir i ordning!

Incident response

Med incidentrespons säkerställer du att skadan efter en cyberattack begränsas.

Security advies

Genom en säkerhetsworkshop guidar vi din organisation för att säkerställa optimal säkerhet.

Pentesting

En Pentest ger dig insikt i hålen i din säkerhet för att säkerställa att din säkerhet kan optimeras.

Managed DET

Vårt system analyserar avvikande beteenden på arbetsplatsen och agerar när det förekommer.

Säkerhetsmedvetenhet

Utöver tekniken tillhandahåller vi även kunskapen för att kunna känna igen säkerhetsrisker.

Vi kan ta hand om allt detta åt dig!

Kontakta oss för mer och mer detaljerad information.


ALLA VÅRA TJÄNSTER