Cloud- och onlinelösningar

kim-teknologier-cloud

Cloud, infrastruktur, onlineintegration och anpassning

Grunden för en stark affärsverksamhet ligger i IT-infrastrukturen. När din organisation har en högkvalitativ IT-miljö är du säker på bättre tillgänglighet, god säkerhet och det har en positiv effekt på din personals produktivitet och slutliga prestationer. Vad vi menar med IT-infrastruktur är allt som faller under mjukvara, hårdvara, nätverk, anläggningar för att vidareutveckla IT-miljön. Detta görs genom att testa, förbättra, övervaka och stödja.

På grund av de ständigt ökande kraven på att utvecklingen inom IT ska kunna fungera när som helst, var som helst och därmed också skyddas mot cyberbrottslighet är en god IT-infrastruktur nödvändig. För att kunna förutse detta blir också infrastrukturen allt mer komplex. Det är därför vi erbjuder den nödvändiga expertisen för att komma fram till en skräddarsydd lösning som avlastar din organisation.

Fördelar med infrastruktur och cloud:

Lägre driftskostnader:

Minska hanteringskostnaderna genom att eliminera behovet av att betala för dyra servrar.

Skalbarhet:

Skala enkelt upp och ner din IT-miljö, till exempel lagring när du öppnar en ny filial.

Informerat beslutsfattande:

Effektivisera ledningens uppgifter genom att lagra data och bearbeta dem till information som kan kontrolleras.

Ökad produktivitet:

Gör det lättare att komma åt data, så att dina anställda kan arbeta mer effektivt och förbättra produktiviteten.

Mindre risk för fel:

En bra infrastruktur och ett bra cloud säkerställer mindre risk för fel.

Dataskydd:

Regelbundna säkerhetskopior som lagras säkert för att skydda dina data.


Våra tjänster:

Nätverkstjänster:

Ett stabilt nätverk för att förhindra fel.

On-premise:

Du har kontroll över data, säkerhet och implementeringsprocessen på dina egna servrar.

Storage en back-up:

Håll dina uppgifter säkra för att säkerställa att skadan i händelse av en incident minimeras.

Hybrid cloud:

Kombinera det bästa av två världar och skapa den bästa cloudlösningsmiljön.

Public cloud:

En flexibel och prisvärd cloudlösning som är enkel att implementera.

Private cloud

En skräddarsydd cloudmiljö. Med det privata cloud får du högsta prestanda och maximal säkerhet.


Vi kan ta hand om allt detta åt dig!

Kontakta oss för mer och mer detaljerad information.


ALLA VÅRA TJÄNSTER